FB

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.soniadraga.com.pl
Sklep internetowy działający pod adresem www.soniadraga.com.pl prowadzony jest przez  „SONIA DRAGA”  Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy Pl. Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100264, NIP: 6342075903, REGON 27346976, (dalej: "Spółka").
1) Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2) Kupujący składając zamówienie zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować postanowienia w nim zawarte.
3) Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.soniadraga.com.pl.
4) Zamówienia można składać przez cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
5) Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie sklepu i jego wysłanie oraz dokonanie jednej z wybranych form płatności a oferowaną przez sklep www.soniadraga.com.pl
Warunkiem realizacji zamówienia jest pozytywna autoryzacja dokonanej płatności.
6) Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”.
7) Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu www.soniadraga.com.pl potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
8) Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Kupującym w razie wątpliwości dotyczących złożonego przez niego zamówienia. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane do 21 dni roboczych.
9) Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach niepełnego wypełnienia  „formularza zamówienia”. Zamówienie może być również anulowane w przypadku, gdy Kupujący nie dokona zapłaty ustaloną formą w terminie 21 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sklep.
10) Realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
11) Do każdego zamówienia, w chwili gdy wszystkie zamówione przez klienta produkty są skompletowane i gotowe do wysyłki, wystawiany jest paragon.
12) Na życzenie klienta, po podaniu numeru NIP wystawiana jest faktura VAT.
13) Kupujący może dokonać zmian w zamówieniu bądź go anulować, gdy sklep powiadomi go o konieczności dłuższego kompletowania wysyłki i przekroczeniu planowanego terminu dostawy.
14) Kupujący ma obowiązek powiadomić sklep o planowanej nieobecności uniemożliwiającej podjęcie przesyłki w wyznaczonym przez sklep terminie. W przypadku zwrotu przesyłki do sklepu przez pocztę lub kuriera z powodu nieodebrania zamówionego artykułu, za ewentualną ponowną wysyłkę Kupujący będzie dodatkowo obciążony.
15) Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
16) Maksymalny czas realizacji zamówienia, czyli wysłania przesyłki do składającego zamówienie wynosi 2 dni robocze licząc od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji .W przypadku wybrania przez Kupującego płatności przelewem bankowym lub przelewem 24 czas realizacji liczony będzie od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto sklepu. Do czasu otrzymania przesyłki należy doliczyć czas dostawy:
- przesyłka kurierska DPD – 1 dzień roboczy.
17) Sklep  pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do składającego zamówienie, z którą Kupujący może zapoznać się w części poniżej regulaminu.
18) Składający zamówienie może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- za pobraniem: należność pobiera kurier;
- przelewem bankowym na konto sklepu:  BZWBK 24109018090000000079015202     
- gotówką przy odbiorze osobistym towaru.
. przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim)
ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowego sklepu.
- kartą płatniczą.
  Płatności online obsługuje firma eCard S.A.
  oraz Przelewy24
Dostępne formy płatności:
 
Karty płatnicze:  
 
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
  ePrzelewy:
 • Płacę z inteligo (inteligo)
 • mTransfer (mBank)
 • MultiTransfer (MultiBank)
 • Płać z Nordea (Nordea)
 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
 • Przelew z BPH (Bank BPH)
 • Płacę z iPKO (PKO BP)
 • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
 • Płacę z City Handlowy (CitiBank Handlowy)
 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
 • MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
 • Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
 • Płać z ING  (ING Bank Śląski)
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)
 Przelewy półautomatyczne:
 • Deutsche Bank Polska S.A.
 • Invest Bank S.A.
 • Kredyt Bank S.A.
 • Raiffaisen Bank Polska S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Spółdzielczy we Wschowie
 
19) W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
20) Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (kuriera)
21) W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT).
22) Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie internetowym www.soniadraga.com.pl zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i są objęte gwarancją importera. Informacje dotyczące warunków gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej dołączanej do zakupionego towaru.
23) Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, można zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Zwroty prosimy kierować na adres  „Sonia Draga” Sp. z o.o. Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice z dopiskiem „zwrot”. Sklep dokona zwrotu ceny produktu, koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Kupujący dokonuje zwrotu na swój koszt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie przekazany na konto karty.
24) Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez sklep celem otrzymywania informacji o nowościach i promocjach.
25) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
26) Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowego www.soniadraga.com.pl prosimy przesyłać na adres info@soniadraga.com.pl
27) Koszty dostawy (dotyczą przesyłek realizowanych na terenie Polski, w przypadku przesyłek zagranicznych opłata będzie ustalana indywidualnie, zgodnie  z cennikiem firmy kurierskiej.
     Firma kurierska DPD:
   - przedpłata na konto sklepu         15.00 PLN
   - za pobraniem                            18.00 PLN
   - przy zamówieniu > 2000 PLN koszt przesyłki gratis
28) Polityka bezpieczeństwa danych osobowych:
- Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany)  zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.
- Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedawcy.
 - W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
- Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących.