FB

Rejestracja

DANE KONTA
DANE KONTAKTOWE
POTWIERDZENIE

Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego Sonia Draga

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowo-marketingowych (w szczególności informacji o promocjach, wyprzedażach) pochodzących od "Sonia Draga" Sp. z o.o. 

Zanim zarejestrujesz swoje konto w Sklepie Internetowym Sonia Draga musimy poinformować Cię o najważniejszych aspektach przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 13 RODO).
Administratorem Twoich danych osobowych jest "Sonia Draga" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Kod pocztowy: 40-588), przy ul. Fitelberga 1,
e-mail: info@soniadraga.com.pl
Dane osobowe, które nam udostępnisz będą przetwarzane w szczególności w celu wykonania zawartej z Tobą umowy tj. możliwości kupienia przez Ciebie towaru (w tym do celów podatkowych oraz rachunkowych), jak również umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania (w pełnym zakresie) ze Sklepu Internetowego Sonia Draga.  


Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych pozwoli nam na przesyłanie Ci informacji o aktualnie obowiązujących promocjach, wyprzedażach, zapowiedziach czy premierach wydawanych przez nas książek. 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci prawa wynikające z obowiązującego na terenie Unii Europejskiej rozporządzenia o ochronie danych: 
-prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, 
-prawo do ograniczenia ich przetwarzania, 
-prawo do ich przenoszenia, 
-prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
-prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Realizacja wymienionych powyżej uprawnień może nastąpić poprzez:
-zmianę ustawień w posiadanym przez Ciebie koncie w Sklepie Internetowym Sonia Draga lub
-wysłanie listu poleconego pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych wskazany powyżej,  w którego treści wskażesz z którego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać.

Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie podmiotom, których udział w realizacji transakcji (wykonania umowy) jest niezbędny. Są nimi w szczególności podmioty realizujące płatności on-line, firmy kurierskie oraz Poczta Polska. Możemy również przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym oraz wymiaru sprawiedliwości.

Twoje dane osobowe przetwarzane są tak długo jak długo aktywne jest Twoje konto użytkownika w Sklepie Internetowym Sonia Draga. W zakresie zgody na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych, przez okres trwania takiej zgody (pamiętaj możesz ją wycofać w dowolnym momencie). 
Po wykonaniu umowy (w szczególności usunięciu konta użytkownika) Twoje dane przechowywane będą przez okres umożliwiający: 
-dochodzenie roszczeń w związku z wykonaną umową, 
-wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym w szczególności przepisów podatkowych oraz rachunkowych), 
-wykonanie działań statystycznych i archiwizacyjnych, 
jednak nie dłużej niż 10 lat od momentu zakończenia wykonywania umowy.